“Kredi bağlantısız hayat ürünlerinin payını artıracağız”

Hayat branşı sektörde kredi bağlantısıyla büyüyen bir branş. Sigorta müşterisinin yüzde 80’i hayat sigortasını sadece kredi kullanırken yaptırıyor. Kredi kullanımı arttıkça bu branş da büyüyor. Ancak şirketlerin hedefi kredi bağlantısız büyümeyi sağlamak. Bu branşta pek çok yeniliğe imza atacaklarını söyleyen BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Deprem hayat sigortacılığında dengeleri nasıl değiştirdi?

Yaşadığımız 6 Şubat depremi sigortalanma oranının göreceli olarak diğer bölgelere göre çok daha düşük kaldığı deprem bölgesinde bu ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Özellikle “katastrofik risk” diye tanımlanan deprem, sel, fırtına gibi geniş kitleleri ve coğrafyayı etkileyen risklere karşı sigorta en temel güvence olarak ortaya çıkıyor.

Müşterinin hayat branşına bakışı nasıl?

Türkiye’de sigorta sektörünü yorumladığımızda kişi başına düşen poliçe adedi oldukça düşük seyrediyor. 2021 yılında kişi başına düşen sigorta poliçesi adedi 1,35 iken, 2022 yılında bu rakam 1,48 adede yükseldi. Ancak bu rakamın içinde konut, işyeri, sağlık, hayat dâhil tüm sigorta branşları var. Bu oranın mevcut halinin üç katı seviyesinde olması gerekiyor.

Sadece hayat sigortalarına baktığımızda ise önceki yıl 18 – 65 yaş arasındaki nüfusa göre sigortalanma oranı yüzde 14 seviyesindeyken bu oran 2022 yılında yüzde 17’ye çıktı.

Gelişmiş bir ekonomide bu oranın en az yüzde 50 olması gerekir.

Bu branşta müşteri profili nedir?

Hayat branşındaki sigorta prim üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin banka sigortacılığı kanalı üzerinden geldiği görülüyor. Burada özellikle bankaların taksitli kredilerde büyümesine paralel kredi hayat sigortalarının büyümesi sektörün de büyümesini sağlıyor. Bu sebeple kredi hayat sigortaları için müşteri profili analizi yaptığımızda bu sigortalıların çoğunlukla bankaların bireysel kredi kullanan orta yaş segmentinde olan ve iş yaşamında çalışan bireyler olduğunu söyleyebiliriz. Ticari segment için ise daha çok orta ileri yaşta firma sahipleri ve ortakları firmalarının ticari kredi risklerine yönelik hayat sigortası yapıyorlar.

Son yıllarda özellikle hayat sigortacılığındaki bilincin artması ile önümüzdeki dönemde krediden bağımsız olarak bireylerin kendi ihtiyaçlarına yönelik hayat sigortaları taleplerinin artmaya başladığını da gözlemliyoruz. Aynı zamanda bireyler dışında kurumların da çalışanlarına yönelik kapsamlı grup hayat sigortası taleplerinde artış olduğunu söyleyebiliriz.

Krediden bağımsız hayat sigortası taleplerinde bireylerin donanımlı hayat sigortası ile içinde tehlikeli hastalıklar, iş görememezlik, maluliyet, tedavi masrafları gibi vefat dışında güçlü ek teminatı olan poliçelere ilgileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında çocuklarının eğitim hayatlarını teminat altına almak isteyen ebeveynlerin eğitim sigortası talepleri, yine uzun vadede döviz bazlı prim ödeyerek hayat teminatı alan ve belirli süre sonunda risk gerçekleşmediğinde prim iadesi ile yatırdığı tutarı döviz bazında geri alan müşteri profillerinde son yıllarda önemli artış gösteriyor. 2023 yılında sektörde kredi bağlantısız hayat sigortalarında büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Yeni BES düzenlemesi sektörü nasıl etkileyecek?

Sektörün uzun zamandır beklediği bir gelişmeydi. Önümüzdeki dönemde sektörün gelişmesinde olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

2023 yılı için beklenti ve hedefleriniz nedir?

2022 yılında toplam 2.5 milyar TL prim üretimine ve 9.8 milyar TL BES fon büyüklüğüne ulaştık. 2023 yılında tüm bu hedeflerimizin neticesi olarak, yaklaşık 4 milyar TL seviyesinde prim üretimine ve 15 milyar TL BES fon büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyoruz.

2023 yılında da hayat sigortacılığı alanında büyümeye odaklanacağız. Hayat sigortacılığında kredilere bağlı hayat sigortası ürünlerimizde, kredi kullanımına paralel olarak önemli oranda artış elde edeceğimizi öngörüyoruz.

Ancak BNP Paribas Cardif Türkiye olarak bu alandaki asıl stratejik hedefimiz, ağırlıklı olarak kredi bağlantısız ürünlerimizin bankasürans prim üretimi içindeki payını çok daha yukarılara taşımak.

Kredi bağlantısız hayat sigortalarında ürün yelpazesini genişletmek için de grubumuzun dünyadaki diğer ülkelerdeki ürün trendlerini yakından takip ediyoruz.

Hayat giriş yaşını 70’e yükselttik

“Halihazırda, en yeni ürünlerimizden biri olan Hayatım Yolunda hayat sigortası ürünümüzün toplam üretimimiz içindeki payı yüzde 10’a ulaşmış durumda. Bunun yanında bireysel hayat sigortası poliçelerine ilave olarak kurumlara çalışanlarını güvence altına alacakları grup hayat sigortaları konusunda da çok avantajlı teklifler ve güçlü teminatlar sunuyoruz. 2022 yılında önemli grupların mensuplarını grup poliçesi altında bünyemize aldık, 2023 yılında da bu alanın büyüme potansiyelini grup poliçelerimiz ile kullanmayı hedefliyoruz. 2022 yılında yeni ürünlerimiz ve dağıtım kanalı çeşitliliğimizin de etkisiyle özellikle banka satış kanalımızda kredi bağlantısız hayat ürünlerimizin payını yüzde 10’dan yüzde 21 seviyelerine kadar yükselttik. 2023 yılında bu oranı daha da artırarak yüzde 30’lara taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca ürünlerimizin içindeki teminatları zenginleştirirken aynı zamanda daha geniş kitlelere ulaşmak adına tüm hayat ürünlerimizde giriş yaşını 70’e ve faydalanma yaşını da 75’e kadar yükselttik. Önümüzdeki dönemde bunun pozitif etkisini hem artan müşteri sayısı ve artan prim üretiminde göreceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir