Geçici ithal edilen araçlar 4 yıl kalabilecek

Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (yurt dışından emekliler dahil) taşıtları Türkiye’de 730 güne kadar kalabiliyor, süre sona erince yurt dışından yeniden taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın 185 gün süreyle yurt dışında bulunması gerekiyordu. Bu durum Türkiye’de uzun süre kalan yurt dışından emekli vatandaşların mağduriyetine neden oluyordu.

Tebliğle söz konusu mağduriyetin önüne geçilmesi amaçlandı. Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlarla Türkiye’de oturum izni almış emekli yabancıların taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce, taşıt sahibince yapılacak başvuruya istinaden, kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek bulunmaksızın bu sürelerin yeniden verilmesi imkanı getirildi.

EN AZ 185 GÜN YURT DIŞINDA BULUNMA ŞARTI

Böylece, yurt dışından emekli vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar aralıksız olarak 4 yıl Türkiye’de kalabilecek. Ayrıca, bu haktan yararlanarak taşıtını 4 yıl Türkiye’de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkaran yurt dışından emekli vatandaşlar, taşıtlarıyla en az 185 gün yurt dışında bulunmaları halinde, bu kapsamda yeniden 4 yıl süreyle taşıt getirebilecekler.

Diğer taraftan, gerekli şartları sağlamadan ülkeye taşıtlarıyla birlikte giriş yapmak isteyen Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde yerleşik kişilere tanınan 1 aylık süreden Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nda ülkelerinde ikamet edenler de yararlanabilecekler.

Böylece, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde yerleşik vatandaşların acil durumda taşıtlarıyla Türkiye’ye gelmeleri durumunda sınır kapılarında mağdur olmamaları adına sağlanmış olan bu istisnai kolaylıktan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’ndan gelenler de faydalanabilecekler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx